Hållbarhet

Miljömärkta med Svanen

Alla GRAM Groups tre hotell arbetar aktivt och systematiskt enligt miljömärkningen Svanens kriterier, för att minska hotellens förbrukning av naturresurser och optimera driften. Exempel på områden som vi ägnar extra mycket omsorg är energiförbrukning, CO2-utsläpp, vattenförbrukning, användning av engångsartiklar, förebyggande av matsvinn, källsortering, andel ekologisk mat och dryck samt användning av miljömärkta produkter och tjänster.

Vi följer Svanens kriterier

Vi arbetar inom många områden för att inte belasta miljön mer än nödvändigt. För att bli Svanenmärkt måste verksamheten uppfylla ett antal kriterier gällande till exempel energiförbrukning, CO2-utsläpp, vattenförbrukning, användning av engångsartiklar, förebyggande av matsvinn, källsortering, andel ekologisk mat och dryck samt användning av miljömärkta produkter och tjänster.

Besök Svanens hemsida